WORLD IMAGES: TAHITI: TAHITI---Moshe-Shai---017

TAHITI---Moshe-Shai---017